PRODUCENT TAŚM STOFF

tel: 602-231-636
Kraków, Polska

Firma Stoff

Przedsiębiorstwo STOFF zostało założone w 1991 roku, a w obecnej formie spółki cywilnej istnieje od 1995 roku .

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją, handlem i projektowaniem taśm oznacznikowych do oznaczania podziemnych tras kablowych, rurociągów wodnych i gazowych oraz tras linii telekomunikacyjnych klasycznych miedzianych oraz światłowodowych. 

  • Produkcja taśm oparta na myśli technicznej w całości opracowanej przez Przedsiębiorstwo STOFF, tak pod względem wyrobów jak i maszyn używanych do produkcji taśm. 
  • Wysoką jakość taśm potwierdzają badania jakościowe przeprowadzone na nasze zlecenie w
  • Laboratorium Badań Jakości Osprzętu i Urządzeń Telekomunikacyjnych Politechniki Szczecińskiej,
  • Zakładzie Doświadczalnym Budownictwa Łączności, Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
  • Zakładzie Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiejoraz na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Głównymi odbiorcami taśm są firmy z branży budowlanej zajmujące się wykonawstwem linii telekomunikacyjnych, gazowniczych, wodociągowych, a także operatorzy telekomunikacyjni oraz specjalistyczne hurtownie instalacyjno-budowlane.

PROMOCJA

TAŚMY ZA STALĄ - cena 0,29 zł / mb*

* Oferta promocyjna ważna przy zamówieniu min. 10 km taśmy ze stalą oraz dokonaniu przedpłaty.