Przedsiębiorstwo STOFF zostało założone w 1991 roku, a w obecnej formie spółki cywilnej istnieje od 1995 roku . Przedsiębiorstwo  zajmuje się produkcją, handlem i projektowanie taśm oznacznikowych do oznaczania podziemnych tras kablowych, rurociągów wodnych i gazowych oraz tras linii telekomunikacyjnych klasycznych miedzianych oraz światłowodowych. Produkcja taśm oparta na myśli technicznej w całości opracowanej przez Przedsiębiorstwo STOFF, tak pod względem wyrobów jak i maszyn używanych do produkcji taśm. Wysoką jakość taśm potwierdzają badania jakościowe przeprowadzone na nasze zlecenie w Laboratorium Badań Jakości Osprzętu i Urządzeń Telekomunikacyjnych Politechniki Szczecińskiej, Zakładzie Doświadczalnym Budownictwa Łączności, Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Zakładzie Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej oraz na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównymi odbiorcami taśm są firmy z branży budowlanej zajmujące się wykonawstwem linii telekomunikacyjnych, gazowniczych, wodociągowych, a także operatorzy telekomunikacyjni oraz specjalistyczne hurtownie instalacyjno-budowlane. Głównymi odbiorcami taśm są firmy z branży budowlanej zajmujące się wykonawstwem linii telekomunikacyjnych, gazowniczych, wodociągowych, a także operatorzy telekomunikacyjni oraz specjalistyczne hurtownie instalacyjno-budowlane.